top of page
footer.png

הקרנות סרטים ומפגשים עם תלמידים

מגיעים עם הסרטים שלנו למפגשים ערכיים, חוויתיים ומעוררי השראה

בבתי הספר, לשיחה על מאחורי הקלעים של העשייה הקולנועית, יחד עם יוצרים וגיבורים ש"יוצאים" מהמסך ומספרים את סיפורם האישי

מאושרים וועדת רפרטואר של סל תרבות ארצי

בגפ"ן - 21789 , 21799 , 21806

לכל מפגש תקבלו מצגת הכנה

bottom of page