top of page

על המפה - 77:78

על המפגש: התלמידים מתארים את החווייה כצפייה בסרט הוליוודי, אבל זהו סיפור מרגש של מדינה קטנה וקבוצת כדורסל קטנה שעלו "על המפה" ולקחו ביחד אליפות שתהפוך לאירוע שצרוב בתולדות מדינת ישראל בגלל צירופי מקרים פוליטיים, חברתיים והיסטוריים שהתרחשו בישראל ובעולם. 

מתאים לגילאים: ז'-יב'

מטרת השיעור: הכרת התקופה ההיסטורית של מדינת ישראל, חשיפה למאורעות ולאישים שהובילו ושינו את פני המדינה לעד.

נושאים: ציונות וסיפורה של מדינת ישראל לאחר מלחמת יום כיפור, ניצחון בלתי אפשרי (דוד מול גוליית), החברה הישראלית, ספורט קבוצתי, מנהיגות, הישרדות ותקומה, שאיפות וחלומות.

אירועים קשורים: המכביה יולי 22, מלחמת יום כיפור 6.10, יום העצמאות, נצחון גביע אירופה הראשון - אפריל, חתימת השלום עם מצרים 26.3

פרטים נוספים: הסרט יוקרן בשפה העברית 

אורך המפגש כולו כ-90 דקות

המפגש יועבר בהתאמה אישית למטרות שלכם ובהתייחסות לציון אירועים קשורים.​

bottom of page