top of page

שומרי ים המוות

על המפגש: במהלך הפעילות  נקרין את הסרט (55 דקות), נסביר ונדבר על מצבו המורכב של ים המלח ועל הדרכים להוביל להצלתו. נברר עם התלמידים כיצד  אפשר לפעול לאקטיביזם בתחומים הבוערים בהם ובסביבתם המיידית. 

בנוסף נדבר גם על ההיכרות עם מאפייני הסרט התיעודי ומרכיביו. כיוצרים עתירי ניסיון בעשייה קולנועית דוקומנטרית. נחלוק כאן מסיפורי הכנת הסרט "מאחורי הקלעים" ונחשוף את הקהל למושג- וידאו אקטיביזם, ולכוח של הקולנוע ביצירת מודעות, בכוח של היוצר לספר   סיפור שיעורר שינוי. 

​מתאים לגילאים: ז'-יב'

מטרת השיעור: הצפייה בסרט מעוררת את התלמידים לשיח פעיל סביב נושאים אקולוגיים בוערים והכוח הנוצר בשיתוף פעולה עם השונה למען מטרות נעלות  – כל אלו הם יעדים חשובים, שאנו בטוחים שאתם שותפים לנו בהנחלתם.

נושאים: איך ניגשים לכתיבת תסריט, גיבוש צוות הפקה, מניפולציות בעריכה, מוזיקה וסאונד.

פרטים נוספים: הסרט יוקרן בשפה העברית 

אורך המפגש כולו 90 דקות

אירועים קשורים: יום כדור הארץ - 22 באפריל, יום המים הבינלאומי - 22 במרץ, יום איכות הסביבה העולמי - 5 ביוני, יום האוקיינוסים העולמי - 8 ביוני, יום שימור המגוון הביולוגי - 22 במאי, יום כדור הארץ הבינלאומי - 22 באפריל, יום האוויר הנקי הבינלאומי - 7 בספטמבר,  יום הטבע הבינלאומי - 3 במרץ, יום השלום הבינלאומי - 21 בספטמבר, יום הדו-קיום הבינלאומי - 16 במאי, יום הסובלנות הבינלאומי - 16 בנובמבר, יום הידידות הבינלאומי - 30 ביולי

המפגש יועבר בהתאמה אישית למטרות שלכם ובהתייחסות לציון אירועים קשורים.​

טריילר

על המפגש עם התלמידים

bottom of page